CHÍNH SÁCH NHƯỢNG QUYỀN

Ananas vẫn đang trong giai đoạn đang hoàn thiện chính sách nhượng quyền. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn vui mừng chào đón mọi cơ hội hợp tác và dành ưu đãi cho các đối tác đại lý muốn gắn bó lâu dài cùng chúng tôi. Vui lòng gửi hồ sơ năng lực và mô tả mong muốn của bạn qua email: franchise@ananas.vn. Nếu tìm thấy sự phù hợp, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để chia sẻ thêm về phương thức kinh doanh, mô hình hoạt động của Ananas (loại hình Store, thiết kế, các yêu cầu và những quy định ràng buộc của Ananas đối với các đại lý nhượng quyền,..) trước khi tiến một bước sâu hơn trong việc hợp tác.

BẠN CÓ CHẮC CHẮN MUỐN HUỶ ĐƠN HÀNG NÀY KHÔNG?
*Vui lòng chọn chính xác lý do huỷ để chúng tôi hiểu và phục vụ bạn tốt hơn.
EMAIL ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG